การย้ายถิ่นของประชากรเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2517

dc.contributor.advisorสุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorประมวล กระจ่างอรรถชัยth
dc.date.accessioned2014-05-05T08:55:15Z
dc.date.available2014-05-05T08:55:15Z
dc.date.issued1974th
dc.date.issuedBE2517th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2517.th
dc.description.abstractศึกษาทั้งในแง่การย้ายเข้า การย้ายออก และการย้ายภายในเขตธนบุรีเอง โดยเน้นหนักที่จะศึกษาองค์ประกอบทางเพศ และอายุของผู้ย้ายถิ่น ตลอดจนลักษณะการย้ายถิ่นและเดือนที่ย้าย เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ทางด้านอายุและเพศกับการย้ายถิ่น ความสัมพันธ์ทางด้านอายุและเพศกับเดือนที่ย้ายถิ่น ลักษณะการย้ายถิ่น ศึกษาเปรียบเทียบการย้ายเข้าระหว่างประชากรที่มาจากเขตอื่นของกรุงเทพมหานครกับประชากรที่มาจากต่างจังหวัด และศึกษาเปรียบเทียบการย้ายออกระหว่างประชากรที่ออกไปอยู่ต่างจังหวัด ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งรวบรวมไว้โดยกองนโยบายและแผน 1 สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้ค่าไคสแควร์เป็นตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ.th
dc.format.extent71 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/491th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccHT 425 ป17th
dc.subject.otherการย้ายถิ่นภายในประเทศ -- ไทย -- กรุงเทพฯth
dc.titleการย้ายถิ่นของประชากรเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2517th
dc.title.alternativeMigration to Thonburi, Bangkok Metropolis 1974th
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติประยุกต์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b9427.pdf
Size:
1.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections