การเลือกส่วนประกอบบนใบหน้าการ์ตูนแบบอัตโนมัติโดยใช้มุมมองมนุษย์

Citation
จตุรงค์ มไหสวริยะ (2019). การเลือกส่วนประกอบบนใบหน้าการ์ตูนแบบอัตโนมัติโดยใช้มุมมองมนุษย์. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6356.
View online Resources