การวางแผนจัดสร้างสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทเอกชนในประเทศไทย

dc.contributor.advisorวุฒิชัย จำนงค์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorไพบูลย์ สำราญภูติth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:15Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:15Z
dc.date.issued1970th
dc.date.issuedBE2513th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2513.th
dc.description.abstractเป็นการดำเนินงานของธุรกิจเอกชน ซึ่งถือกันว่ามีประสิทธิภาพสูงบริษัทหนึ่ง ว่ามีวิธีการดำเนินงานกันอย่างไร จัดการวางแผนและดำเนินตามแผนในลักษณะใด และการที่บริษัทต้องจ่ายเงินลงทุนเป็นจำนวนมากเพื่อจัดสร้างสถานีบริการน้ำมัน บริษัทมีมาตรการและอาศัยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจอย่างไร ตลอดจนเสนอให้ทราบถึงปัญหาขัอขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การจัดหาสถานที่ การรวบรวมข้อมูล ตัวเลข และสถิติการขายต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ การวางแผนเพื่อการจัดสร้าง รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับพนักงานของบริษัทซึ่งติดต่อกันในด้านการขออนุญาตและการดำเนินงานให้สำเร็จ และเสนอแนะในด้าน ก. การควบคุมการวางแผน ได้แก่ การพิจารณาความจำเป็นในการวางแผน การกำหนดมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการประเมินค่า การเตรียมแผนและการเสนอแผนสุดท้าย การกำหนดรายละเอียดและระยะเวลาในการวางแผนและผลงาน ข. มนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ 1. การจูงใจให้ทำงาน 1.1 การใช้ระบบ Profit Sharing 1.2 การชมเชยยกย่องและพิจารณาความดีความชอบ 1.3 การจัดฝึกอบรม 2. การควบคุมการปฏิบัติงานth
dc.format.extent163 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1081th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectอุตสาหกรรมน้ำมันth
dc.subject.lccHD 9560 พ95th
dc.subject.otherสถานีบริการน้ำมัน -- ไทยth
dc.titleการวางแผนจัดสร้างสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทเอกชนในประเทศไทยth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b8043.pdf
Size:
3.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections