ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยระบบแก๊สรถยนต์

dc.contributor.advisorปรีชา วิจิตรธรรมรสth
dc.contributor.authorวทัญญู มหาโชคเลิศวัฒนาth
dc.date.accessioned2023-01-24T07:36:18Z
dc.date.available2023-01-24T07:36:18Z
dc.date.issued2015
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัระบบแก๊สรถขนต์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการรับรู้ประกันภัยระบบแก๊สรถขนต์ และปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยระบบแก็สรถยนต์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยในการระบุกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันภัยประเภทนี้หรือผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ งานวิจัยนี้ทำการศึกษาผู้ขับขี่รถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส ระบบ LPG ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 2 ขั้นแบบมีระบบ (Tvo-Stage Systematic Sampling) จำนวน 384 ราช และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) และการทดสอบที (t-test Statistics) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ปัจจัยความเป็นเจ้าของรถยี่ห้อรถ และประเภทประกันภัยรถยนต์เท่านั้นที่ไม่มีผลต่อการ รับรู้ประกันภัยระบบแก๊สรถยนต์ ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยระบบแก๊สรถยนต์ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุรถขนต์ ระยะเวลาที่ใช้แก๊ส ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงก่อนติดแก๊ส ประเภทประกันภัยรถยนต์ และความเสี่ยงเมื่อติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อ ธุระกันภัยระบบแก๊สรถยนต์ต่อคือ ระดับการศึกษา ประเภทรถ และอายุรถยนต์ เท่านั้น ปัจจัยที่มี ผลต่อการซื้อประกันภัยระบบแก๊สรถยนต์เพิ่มคือ ระดับการศึกษา อายุรถยนต์ ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง ก่อนติดแก๊ส ประเภทประกันภัยรถยนต์ และความเสี่ยงเมื่อติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์th
dc.format.extent93 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2015.123
dc.identifier.otherb191168th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6239
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectแก๊สรถยนต์th
dc.subjectระบบแก๊สรถยนต์th
dc.subject.otherรถยนต์ -- การใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง -- เครื่องมือและอุปกรณ์th
dc.subject.otherประกันภัย -- ไทยth
dc.subject.otherรถยนต์ -- ไทยth
dc.titleปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยระบบแก๊สรถยนต์th
dc.title.alternativeThe factor that affect purchasing of autogas insuranceth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติประยุกต์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b191168.pdf
Size:
1.1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections