อำนาจหน้าที่และคุณสมบัติของวุฒิสภาตามหลักประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับประเทศไทย

Citation
ประภาศรี ฤกษ์อุดมสิน (2016). อำนาจหน้าที่และคุณสมบัติของวุฒิสภาตามหลักประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับประเทศไทย. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5293.
View online Resources
Collections