ปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างสรรคเนื้อหาเพศนอกกรอบในภาพยนตร์เรื่อง "รักแห่งสยาม" ของ มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล

dc.contributor.advisorวิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์th
dc.contributor.authorเบญจรงค์ ถิระผลิกะth
dc.date.accessioned2022-03-25T13:29:13Z
dc.date.available2022-03-25T13:29:13Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractในอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีงานวิจัยที่มุ่งศึกษาเนื้อหาของภาพยนตร์เพศนอกกรอบ หรือ ภาพยนตร์ที่มีเพศนอกกรอบแสดงร่วมอยู่แต่มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เอื้อต่อการ สร้างสรรค์ภาพยนตร์ของผู้สร้างชิ้นงาน รวมถึงการใช้สัญญะ และมายาคติในภาพยนตร์น้อยมาก การวิจัยคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหา (Content/Message) ภาพยนตร์ที่มี เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ เพศนอกกรอบ และปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เพศนอกกรอบของคุณมะเดี่ยว ชูเกียรติศักดิ์วีระกุล ผ่านภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยาม ผ่านมุมมอง และแนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ สัญวิทยาและมายาในการวิเคราะห์เนื้อหา สัญญะใน ภาพยนตร์และการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 1) เนื้อหา สัญญะในภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามเป็นการสอดแทรกเรื่องราว ความรักของบุคคล ครอบครัว มิตรภาพ และความรักแบบเพศนอกกรอบ เพื่อให้คนได้ตระหนันถึงรูปแบบความรักที่มีอยู่ในสังคมไทย ได้ชัดเจนขึ้นและการสร้างภาพยนตร์ ให้คล้ายคลึงกับ ชีวิตประจำวันของคนในสังคมไทยมากที่สุด 2) ปัจจัยที่เอื้อต่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์ นั้น ประกอบด้วย ทักษะชีวิต ภูมิหลังการศึกษา พื้นฐานทางด้านครอบครัว เพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้องครู อาจารย์รวมถึงความชื่นชอบส่วนตัวในศาสตร์ทางด้านดนตรีและภาพยนตร์และที่สำคัญที่สุดคือ แรงขับเคลื่อนภายในจิตใจ จนได้รับการยอมรับจากผู้ชมและบุคลากรในวงการบันเทิงth
dc.format.extent299 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2015.18
dc.identifier.otherb192136th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5717th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectรักแห่งสยามth
dc.subject.otherการเขียนบทภาพยนตร์th
dc.titleปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างสรรคเนื้อหาเพศนอกกรอบในภาพยนตร์เรื่อง "รักแห่งสยาม" ของ มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุลth
dc.title.alternativeThe examination of crucial factors to enhance creative contents in the queer film production: a study of “Love of Siam” directed by Chookiat Sakveerakulth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b192136.pdf
Size:
9.44 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
Collections