การศึกษาลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย และแนวทางการรับมือ

Citation
เสาวภาคย์ รัตนพงศ์ (2020). การศึกษาลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย และแนวทางการรับมือ. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5659.
View online Resources
Collections