ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศึกษากรณี การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานเอกชน

dc.contributor.advisorวริยา ล้ำเลิศth
dc.contributor.authorจันทร์ทิพย์ แสงแปงth
dc.date.accessioned2020-06-17T04:21:50Z
dc.date.available2020-06-17T04:21:50Z
dc.date.issued2016th
dc.date.issuedBE2559th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559th
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งเน้นศึกษาปัญหาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานเอกชน ตาม ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ศึกษาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน ประเทศต่าง ๆ ที่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานเอกชนที่ชัดเจน เช่น ประเทศแคนาดา ประเทศสวีเดน และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น และศึกษาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน มาตรฐานสากล รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน เอกชนth
dc.description.abstractเนื่องจากในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้หน่วยงานเอกชนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลข้อมูล และส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ การวิเคราะห์ วิจัย ทำสถิติ และอีกหลากหลายกิจกรรม แต่ในทางกลับกัน ก็ทำให้เกิดการละเมิด ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยง่าย เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าสู่มือของมิจฉาชีพ หรือธุรกิจที่ แอบแฝงผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่นเดียวกันth
dc.description.abstractจากการศึกษาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... และแนวทางการคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศพบว่า ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ยัง ขาดความชัดเจนในเรื่องการขอความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง และการแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล กล่าวคือ ปัญหาการ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมของเจ้าของข้อมูล ซึ่งท าให้หน่วยงานเอกชนสามารถ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมของเจ้าของข้อมูลก่อน เพียงแค่แจ้งให้เจ้าของ ข้อมูลทราบเท่านั้น ส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทำให้กระจาย ข้อมูลเป็นยังแหล่งอื่นได้โดยง่าย และปัญหาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่แจ้งวัตถุประสงค์ในการ จัดเก็บข้อมูลนั้น ทำให้หน่วยงานเอกชนสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยที่ไม่แจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล หรือไม่กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลให้ชัดเจน หรือ นำข้อมูลไปใช้เกิน กว่ากรอบของวัตถุประสงค์ที่เคยกำหนดไว้ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งสิ้น โดยอาศัยความคลุมเครือของกฎหมายทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบในการถูกละเมิด สิทธิส่วนบุคคลth
dc.description.abstractด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... จึงควร แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 22 เพื่อกำหนดหลักการขอความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจาก แหล่งอื่น ซึ่งไม่ใช่เจ้าของข้อมูลโดยตรง และกำหนดหลักการแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลให้ ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลth
dc.format.extent133 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb194172th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5044th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectข้อมูลส่วนบุคคลth
dc.subjectการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลth
dc.subject.otherการป้องกันข้อมูล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยth
dc.subject.otherสิทธิส่วนบุคคลth
dc.titleปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศึกษากรณี การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานเอกชนth
dc.title.alternativeProblems of personal information protection case study : personal information accumulation in private organizationth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b194172.pdf
Size:
3.97 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections