การประยุกต์ของทฤษฎีเศษเหลือของจีนและโครงสร้างต้นไม้ในการสื่อสารแบบกลุ่มด้วยการเข้ารหัสลับตามเทคนิควิธี NTRU

dc.contributor.advisorพิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorแวววรรณ จันทร์ชูกลิ่นth
dc.date.accessioned2014-05-05T08:55:25Z
dc.date.available2014-05-05T08:55:25Z
dc.date.issued2012th
dc.date.issuedBE2555th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012th
dc.description.abstractการเข้ารหัสลับแบบกลุ่ม ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการส่งข้อมูลเพียงคร้ังเดียว ให้กับผู้รับปลายทางพร้อมกัน รูปแบบที่ อาศัยเทคนิควิธีการเข้ารหัสกุญแจกลุ่มแบบกุญแจสมมาตร (Symmetric Key Encryption) จําเป็นต้องอาศัยช่องทางที่ปลอดภัยเพื่อส่งกุญแจส่วนตัวระหว่างกัน จึงมีการวิจัยที่ส่งข้อมูลแบบกลุ่ม โดยเทคนิควิธีการเข้ารหัสแบบกุญแจอสมมาตร (Asymmetric Key Encryption) เพื่อแกปัญหาการส่งกญแจกลุ่มและยังทำใหํ สามารถให้บุคคลภายนอกกลุ่มสามารถส่ง ข้อมูล ซึ่งเป็นความลับให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้จําลองการทำงานของแม่ข่ายกุญแจ (Key Server)โดยเริ่มจากกำหนดกุญแจสําหรับเข้ารหัสลับกลุ่มค่าหนึ่งนำมาเข้ารหัสลับด้วยกุญแจสาธารณะของแต่ละสมาชิกใน กลุ่มด้วยเทคนิควิธี NTRU ซึ่งเป็นวิธีการเข้ารหัสลับแบบกุญแจอสมมาตรที่มีความเร็วในการ ประมวลผลสูง แล้วนำมาหาค่าผลเฉลี่ยด้วยทฤษฎี เศษเหลือของจีน เพื่อลดจำนวนข้อความที่ต้อง แพร่ออกไปในเครือข่ายให้กับสมาชิกให้เหลือเพียงข้อความเดียว อย่างไรก็ตามในกระบวนการ คํานวณหาค่าผลเฉลี่ยนั้นจะต้องมีการคำนวณค่าผกผัน (Inverse) ของสมาชิกทั้งหมดซึ่งทำให้ต้อง เสียเวลามากในกรณีที่สมาชิกในกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงประยุกต์ ใช้โครงสร้างต้นไม้มาช่วยจัดการค่าผกผันของสมาชิกเพื่อช่วยลดเวลาในการคำนวณ เมื่อต้องกำหนดกุญแจหรือเปลี่ยน กุญแจกลุ่มค่าใหม่ โดยประสิทธิภาพของแนวคิดการนําโครงสร้างต้นไม้มาประยุกต์นั้น เมื่อวิเคราะห์กระบวนการทำงานและทดสอบด้วยการจำลองการทำงานของแม่ข่ายกุญแจ พบว่า ประสิทธิภาพที่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ สามารถลดเวลาที่ต้องสูญเสียไปในการคำนวณหาค่าผกผันทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่มสื่อสารลงได้th
dc.format.extent54 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/535th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.titleการประยุกต์ของทฤษฎีเศษเหลือของจีนและโครงสร้างต้นไม้ในการสื่อสารแบบกลุ่มด้วยการเข้ารหัสลับตามเทคนิควิธี NTRUth
dc.title.alternativeAn application of chinese remainder theorem and tree on NTRU based group-oriented encryptionth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)th
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b179817.pdf
Size:
5.63 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections