การใช้ระบบแนะนำแบบผสมในการแก้ปัญหาผู้ใช้งานระบบรายใหม่ร่วมกับการใช้บริบทสำหรับร้านอาหาร

Citation
พิมพ์ชนก ปทุมชาติ (2020). การใช้ระบบแนะนำแบบผสมในการแก้ปัญหาผู้ใช้งานระบบรายใหม่ร่วมกับการใช้บริบทสำหรับร้านอาหาร. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5538.
View online Resources
Collections