ลักษณะและพฤติกรรมของพรรคการเมืองในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี : พรรคเสรีมนังคศิลา

dc.contributor.advisorสุรชัย สุพโปฎก, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorพนม ภัยหน่ายth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:39Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:39Z
dc.date.issued1969th
dc.date.issuedBE2512th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2512.th
dc.description.abstractศึกษาเฉพาะกรณีพรรคเสรีมนังคศิลา เพื่อพิจารณาว่าพรรคนี้มีลักษณะเป็นพรรคการเมืองตามความหมายสากลหรือไม่เพียงไร ผู้เขียนเสนอเรื่องโดยกล่าวถึงความหมายและลักษณะทั่วไปของพรรคการเมืองโดยสังเขป แล้วศึกษาถึงลักษณะและพรรคการเมืองของไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งปัจจุบัน (2512) ว่ามีกำเนิดและเป็นมาอย่างไร โดยกล่าวพาดพิงถึงเหตุการณ์ในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 พอเป็นสังเขป ต่อจากนั้นจึงศึกษาประวัติความเป็นมาและนโยบายของพรรคเสรีมนังคศิลากับการสนับสนุนของประชาชน โดยแยกพิจารณาเป็นสองส่วน ผู้เขียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์การบริหารพรรคเสรีมนังคศิลา ลักษณะโครงร่างและส่วนประกอบของพรรค เรื่องสมาชิกและหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก สิทธิที่จะได้รับจากพรรค และชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดบางประการในการบริหารพรรคว่ามีปัญหาที่น่าสนใจอยู่อย่างไร นอกจากนั้นผู้เขียนยังได้กล่าวถึงพฤติกรรมทางการเมืองของพรรคเสรีมนังคศิลา โดยชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมของพรรคเสรีมนังคศิลามีอยู่มากทั้งทางด้านนิติบัญญัติ ด้านบริหาร และด้านตุลาการ ผู้เขียนได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อประชาชนของพรรคเสรีมนังคศิลา ตลอดจนลักษณะการบริหารและการปกครองประเทศว่าดำเนินไปตามแนวนโยบายของพรรค และความต้องการของประชาชนหรือไม่th
dc.format.extent208 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1174th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectพรรคเสรีมนังคศิลาth
dc.subject.lccJQ 1749 .A8 .T3 พ15th
dc.subject.otherพรรคการเมือง -- ไทยth
dc.titleลักษณะและพฤติกรรมของพรรคการเมืองในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี : พรรคเสรีมนังคศิลาth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b9683.pdf
Size:
4.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections