การสุ่มตัวอย่างธรรมดาแบบควบคุม

dc.contributor.advisorประชุม สุวัตถี, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorปรีชา ฤทธาคณานนท์th
dc.date.accessioned2014-05-05T08:55:17Z
dc.date.available2014-05-05T08:55:17Z
dc.date.issued1973th
dc.date.issuedBE2516th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2516.th
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาถึงระเบียบวิธีทางสถิติซึ่งอวาดานิและสุกัตเม (Avadhani and Sukhatme) ได้เขียนไว้ในวารสาร Journal of the Indian Society of Agricultural Statistics (1965) และ The Australian Journal of Statistics (1968) นักสถิติทั้งสองนี้ได้เสนอถึงวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตัวอย่างที่ไม่ชอบ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่มีการควบคุม (Controlled Sampling) หรืออีกนัยหนึ่งนักสถิติทั้งสองนี้ได้พยายามที่จะแก้ปัญหาในการที่จะทำให้ความน่าจะเป็นของการเลือกที่ไม่มีหน่วยตัวอย่างที่จะทำให้คุณภาพของตัวอย่างด้อยลงมีค่าเพิ่มขึ้นth
dc.description.abstractในการวิจัยนี้ส่วนหนึ่งจะศึกษาถึงระเบียบวิธีทางสถิติเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างแบบธรรมดาด้วยและได้เปรียบเทียบถึงผลที่จะได้รับจากการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างทั้งสองวิธีว่า วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใดจะให้ผลดีกว่ากัน พร้อมมีการทดลองปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อเป็นการศึกษาถึงวิธีการในการที่จะนำทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างไปใช้ประยุกต์เพื่อประโยชน์อย่างแท้จริง.th
dc.format.extent99 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/502th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccQA 276.5 ป17th
dc.subject.otherการสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)th
dc.titleการสุ่มตัวอย่างธรรมดาแบบควบคุมth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติประยุกต์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b10661.pdf
Size:
1.82 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections