สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง : ศึกษากรณีกระบวนการรวมหน่วยงาน

dc.contributor.advisorประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสัณห์ จิตรปฏิมาth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:39Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:39Z
dc.date.issued1971th
dc.date.issuedBE2514th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2514.th
dc.description.abstractศึกษาปัญหาการรวมวิทยาลัยการทัพบกกับโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับสูง ขึ้นตรงต่อกองทัพบก ผู้เขียนได้ศึกษาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการทัพบก และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมา ภารกิจ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา การกำหนดจำนวนและโควต้า วิธีดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก การจัดอัตรา และหลักสูตรการศึกษา ต่อจากนั้นได้พิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการศึกษาของวิทยาลัยการทัพบกและโรงเรียนเสนาธิการทหารบกในด้านการดำเนินงานของกรมยุทธการทหารบก การศึกษาพิจารณาฝ่ายอำนวยการ การดำเนินการของกองทัพบก การพิจารณาปัญหาในการดำเนินงาน รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับอัตราการจัดสถาบันรวม การพิจารณาปรับปรุงร่างอัตราตามข้อเสนอของคณะกรรมการเสียใหม่ มติของที่ประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการ รายงานของกรมยุทธการทหารบก และคำสั่งของกองทัพบก เรื่องการเตรียมการรวมวิทยาลัยการทัพบก และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ตลอดจนรายงานของกองทัพบกถึงกองบัญชาการทหารสูงสุดขออนุมัติเฉพาะกิจ ในตอนท้ายสุดผู้เขียนได้สรุปไว้ว่า จากการศึกษาวิจัย แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการต่อต้านคัดค้านต่อการปรับปรุงงานตามลักษณะของพฤติกรรมในการบริหาร และการปรับปรุงหรือการรวมหน่วยงานของสถาบันทั้งสองย่อมทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประหยัด และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ.th
dc.format.extent137 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1178th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectทหารth
dc.subjectการศึกษาth
dc.subject.lccU 660 .T3 ส114th
dc.subject.otherการศึกษาวิชาทหารth
dc.titleสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง : ศึกษากรณีกระบวนการรวมหน่วยงานth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b10749.pdf
Size:
2.38 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections