นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณี การคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556

dc.contributor.advisorกุลทิพย์ ศาสตระรุจิth
dc.contributor.authorคริษฐ์ ลิ้มตระกูลth
dc.date.accessioned2018-02-23T08:06:11Z
dc.date.available2018-02-23T08:06:11Z
dc.date.issued2014th
dc.date.issuedBE2557th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557th
dc.description.abstractการศึกษาเรื่อง นวัตกรรมอินเตอร์เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณีการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมที่ใช้ในการสื่อสารทางการเมืองเพื่อคัดค้านร่าง พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556 2) เพื่อศึกษาช่องทางการสื่อสารของอินเทอร์เน็ตมีมในสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการสื่อสารทางการเมืองเพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ.2556 และ 3) เพื่อศึกษาผลของนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการสื่อสารทางการเมืองต่อการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556th
dc.description.abstractผลการศึกษาพบว่ารูปแบบที่ใช้ในการโพสต์เพื่อแสดงความเห็นจนกลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองอยู่ 6 รูปแบบ คือ การนำเสนอตนเอง (Self-promotion) ดาราจาเป็น (Inadvertent Celebrity) ข่าวลือ/ข่าวลวงในเมือง (Urban Rumors and Hoaxes) การประชาสัมพันธ์และการตลาด (Advertising and Marketing) การตัดต่อภาพ (Image Editing) และการอิงกระแสวัฒนธรรม ปัจจุบัน (References to Pop Culture) โดยแบ่งประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมที่ใช้ในการคัดค้าน ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ อินเทอร์เน็ตมีมประเภทข้อความ (Text Internet Meme) อินเทอร์เน็ตมีมประเภทรูปภาพ (Picture Internet Meme) อินเทอร์เน็ตมีมประเภทรูปภาพผสมข้อความ (Picture and Text Internet Meme) และอินเทอร์เน็ต มีมประเภทคลิปวิดีโอ (Video Clip Internet Meme) ส่วนช่องทางสาคัญในการนาอินเทอร์เน็ตมีมมาใช้ในการสื่อสารทางการเมืองไทยนัน้ มีอยู่ 2 ช่องทางหลัก คือ เว็บไซต์และเฟซบุ๊ก โดยมีการใช้ช่องทางในการสื่อสารทางเว็บไซต์มากกว่าช่องทางเฟซบุ๊กอยู่ไม่มากนัก นอกจากนั้น พบว่าผลของนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทยนั้น สามารถพิจารณาได้ใน 2 ประการ คือ ประการแรกอินเทอร์เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทยกรณีการคัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556 ในรูปแบบอิงกระแสวัฒนธรรมปัจจุบัน และประเภทรูปภาพผสมข้อความ ได้รับความนิยมและกลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีม และพัฒนาเป็นแอปพลิเคชั่นทางการเมืองในการสื่อสารเพื่อคัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม และประการที่สองการใช้อินเทอร์เน็ตมีมในการสื่อสารเพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556 ประสบความสาเร็จ เนื่องจากนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมได้รับ การยอมรับ และมีการนามาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ก่อให้เกิดการตื่นตัวทางการเมืองอย่างกว้างขวาง และกลายเป็นส่วนหนึ่งของมวลมหาประชาชน จนเป็นแรงบีบคั้นให้รัฐบาลในยุคนั้น ต้องประกาศยุบสภาไปในที่สุดth
dc.format.extent190 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherba187883th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3612th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectอินเทอร์เน็ตมีมth
dc.titleนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณี การคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556th
dc.title.alternativeThe innovation of internet memes in Thai political communication : A case study of opposition to the Amnesty Bill in 2013th
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
ba187883.pdf
Size:
3.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections