ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ ลักษณะความเป็นผู้นำความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและประสิทธิภาพองค์การ

dc.contributor.advisorนิธินันท์ ธรรมากรนนท์th
dc.contributor.authorนรภัทร พัชรพรพรรณth
dc.date.accessioned2016-06-29T06:46:12Z
dc.date.available2016-06-29T06:46:12Z
dc.date.issued2014th
dc.date.issuedBE2557th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557th
dc.description.abstractจุดประสงค์ในการก่อตั้งองค์การธุรกิจคือ ธุรกิจสามารถดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพท่ามกลางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การ จึงต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้นำกับเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ ในขณะที่หลายๆ องค์การได้นำ Balanced Scorecard มา ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพขององค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ก็ได้รับ การยอมรับและนำมาใช้ในองค์การเช่นเดียวกัน โดยมุ่งหวังที่จะใช้ทั้งสองปัจจัยนี้ เพิ่มความ ได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง งานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาปัจจัยที่จะช่วยให้องค์การเข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยสนับสนุนใน การดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ โดยจะมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมองค์การ และ ลักษณะความเป็นผู้นำในองค์การเป็นหลัก การวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาแบบสอบถามเพื่อเก็บค่าปัจจัยต่างๆ จากกลุ่มตัวอย่าง โดยเนื้อหาใน แบบสอบถามเป็นคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ ความสามารถทาง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประสิทธิภาพขององค์การ และใช้การวิเคราะห์ถดถอย เชิงเส้นแบบหลายตัวแปร ซึ่งจากการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การไม่มีผลกระทบต่อความสามารถ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความเป็นผู้นำไม่มีผลต่อความสามารถทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเช่นเดียวกัน แต่ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นั้นมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์การโดยผู้นำแบบนวัตกรมีส่วนสนับสนุนให้ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลต่อ ประสิทธิภาพขององค์การมากขึ้นth
dc.format.extent98 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2014.60
dc.identifier.otherb185766th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3110th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการจัดการองค์การth
dc.subjectการบริหารองค์กรth
dc.subject.otherวัฒนธรรมองค์การth
dc.subject.otherผู้นำth
dc.subject.otherการบริหารองค์การth
dc.titleความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ ลักษณะความเป็นผู้นำความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและประสิทธิภาพองค์การth
dc.title.alternativeThe relationship among organizational culture, leadership style, information and communication technology competencies, and organization efficiencyth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b185766.pdf
Size:
1.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections