ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ

dc.contributor.advisorบุหงา ชัยสุวรรณth
dc.contributor.authorศุภกร จูฑะพลth
dc.date.accessioned2018-02-22T03:03:59Z
dc.date.available2018-02-22T03:03:59Z
dc.date.issued2014th
dc.date.issuedBE2557th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557.th
dc.description.abstractการวิจัยครั้ง นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติต่อการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการ ดำเนินชีวิต และความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติ ต่อการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่มีต่อความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ และ 3) เพื่อศึกษาตัวแปรที่เป็นปัจจัยพยากรณ์ความคล่องดิจิทัล งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัย เชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างดิจิทัลเนทีฟ ผู้มีอายุ 15-24 ปี และมีประสบการณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในเขต กรุงเทพมหานคร จำนวน 402 คน ผลการวิจัยพบว่า มีกลุ่มทัศนคติต่อการดำเนินชีวิตทั้งหมด 7 กลุ่ม กลุ่มพฤติกรรมการดำเนินชีวิตทั้งหมด 5 กลุ่ม และกลุ่มคุณลักษณะดิจิทัลเนทีฟทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยกลุ่มทัศนคติและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของดิจิทัลเนทีฟทุกกลุ่ม มีความสัมพันธ์ กับความคล่องดิจิทัลอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ ท้งนี้ กลุ่มคุณลักษณะดิจิทัลเนทีฟที่ชื่อว่ากลุ่ม The Digital Passenger เป็นตัวแปรที่เป็นปัจจัยพยากรณ์ความคล่องดิจิทัลth
dc.format.extent198 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherba187875th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3603th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectกลุ่มดิจิทัลเนทีฟth
dc.titleทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟth
dc.title.alternativeDigital natives : Attitudes behaviors and digital fluencyth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
ba187875.pdf
Size:
4.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections