การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีการแจกแจงล็อกนอร์มอล

Citation
สุชาดา เพ็ชรขาวเขียว (2012). การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีการแจกแจงล็อกนอร์มอล. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/466.
View online Resources
Collections