กลยุทธ์การจัดการแฟนคลับที่ส่งผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมกับบอยแบนด์ไทยของแฟนคลับ

Citation
ณัฏฐนิตย์ ปกป้อง (2019). กลยุทธ์การจัดการแฟนคลับที่ส่งผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมกับบอยแบนด์ไทยของแฟนคลับ. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5141.
View online Resources
Collections