แนวทางการส่งเสริมศักยภาพธุรกิจการจัดประชุมเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันในเขตเมืองศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

Citation
นิศารัตน์ อนุตรวัฒนกุล (2016). แนวทางการส่งเสริมศักยภาพธุรกิจการจัดประชุมเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันในเขตเมืองศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5455.
View online Resources
Collections