ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 : ศึกษากรณีโครงสร้าง การมีส่วนร่วม และสิทธิบางประการของเกษตรกร

Citation
พิมพิกา เสลานนท์ (2016). ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 : ศึกษากรณีโครงสร้าง การมีส่วนร่วม และสิทธิบางประการของเกษตรกร. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5472.
View online Resources
Collections