การสื่อสารเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของกลุ่มแฟนคลับเกาหลีบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์

Citation
ภัทราวดี หงษ์เอก (2021). การสื่อสารเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของกลุ่มแฟนคลับเกาหลีบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6083.
View online Resources
Collections