การศึกษาเพื่อหาเเรงจูงใจในการเล่นเกมความเป็นจริงเสมือนของเจเนอเรชันแซดในกรุงเทพมหานครโดยการพัฒนาระบบความเป็นจริงเสมือน

Citation
กวิน เมฆสัมพันธ์ (2021). การศึกษาเพื่อหาเเรงจูงใจในการเล่นเกมความเป็นจริงเสมือนของเจเนอเรชันแซดในกรุงเทพมหานครโดยการพัฒนาระบบความเป็นจริงเสมือน. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6085.
View online Resources
Collections