Show simple item record

dc.contributor.advisorอัศวิน เนตรโพธิ์แก้วth
dc.contributor.authorนัทพร แบบประเสริฐth
dc.date.accessioned2023-01-10T07:41:47Z
dc.date.available2023-01-10T07:41:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifierิb203223th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6129
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องการสร้างสรรค์กลยุทธ์Second Screen ใน สื่อโทรทัศน์ยุคดิจิทัล ทั้งเนื้อหารายการของ Second-Screen และศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ Second Screen ให้สอดคล้องกับ First Screen รวมถึงศึกษารูปแบบและแนวทางของเนื้อหา ของ Second Screen ที่เหมาะสมกับผู้รับสารในประเทศไทย โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่ง ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการรวบรวมเอกสารเพื่อการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ใหม่เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลth
dc.description.abstractผลการวิจัย พบว่า Second Screen เป็นตัวที่เสริม First Screen ให้คนติดตามมากขึ้น โดยเป็นตัวสร้างหรือเพิ่มคุณค่าให้คนอยากดูในตอนออกอากาศจริงจากสื่อโทรทัศน์หรือหน้าจอ หลัก ส่วนตัวเนื้อหา (Content) ต้องทำให้สามารถไปได้ในทุกแพลทฟอร์ม (Platform) และทำ ให้ผู้ชมเป็นแฟนเบส (Fan Base) และพัฒนาเป็นซุปเปอร์แฟน (Super Fan) จนกลายเป็นกลุ่ม ผู้ชม (Community) ที่มีคุณภาพth
dc.description.abstractนอกจากนี้การทำ Second Screen นั้น ควรมีการยืนยันตัวบุคคลว่าใครเป็นเจ้าของ เพราะถ้าไม่ทราบแน่ชัด จะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างกัน เช่นการร่วมสนุก เล่นเกม การลงทะเบียน เป็นต้น ส่วนระบบของไทยยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ซึ่งเป็น ลักษณะการสื่อสารทางเดียวทั้งหมด คือ ต้องการผลิตอย่างเดียว แต่ไม่ได้มองการสื่อสาร ระหว่างผู้ชมกับช่อง ซึ่งในความเป็นจริงควรเริ่มจากช่องสัญญาณ แล้วก็จูงใจให้คนมีการตอบรับ โดยอาจจะต้องบอกว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายให้ประชาชนเข้าใจ หรือบางทีอาจจะมีการจูงใจโดยการ แจกของรางวัลให้มีผู้ติดตาม จนกระทั่งไม่ต้องมีของรางวัลแจกก็มีผู้ติดตามth
dc.description.abstractในเรื่องอุปสรรคของการรับชมบน Second Screen ในปัจจุบันนี้ ไม่ได้อยู่ที่ด้าน เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแล้ว เพราะระบบสัญญาณมีการพัฒนาไปไกลทั้งมือถือ กล่องรับ สัญญาณ จนถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตของคนมากกว่าอุปสรรคไปแล้ว แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคน่าจะเป็น เนื้อหาที่ต้องโดดเด่นมากกว่า ควรจะต้องคิดให้ซับซ้อนมากขึ้นทั้ง แอพลิเคชั่น เกมส์ หรือ กิจกรรมส่งเสริม รวมถึงความรู้ของผู้ผลิตที่จะทำออกมาอีกด้วยth
dc.description.abstractอย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงเม็ดเงินที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการผลิตสื่อด้วย แต่สุดท้ายแล้ว สิ่งที่จะทำให้ช่องหรือรายการนั้น ๆ อยู่ได้ก็คือ เนื้อหาที่โดดเด่น รวมไปถึงการสนับสนุนจากการ โฆษณาต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการลงทุนควบคู่ไปกับเนื้อหาเช่นกันth
dc.description.provenanceSubmitted by Chitjai Singhapong (chitjai.s@nida.ac.th) on 2023-01-10T07:41:47Z No. of bitstreams: 1 b203223.pdf: 8308448 bytes, checksum: c8665f2096abb979a182a82d60e54477 (MD5)th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2023-01-10T07:41:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 b203223.pdf: 8308448 bytes, checksum: c8665f2096abb979a182a82d60e54477 (MD5) Previous issue date: 2017th
dc.format.extent94 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectสื่อโทรทัศน์ยุคนิจิทัลth
dc.subject.otherกลยุทธ์การสร้างสรรค์th
dc.titleการศึกษากลยุทธ์การสร้างสรรค์ Second Screen ในสื่อโทรทัศน์ยุคดิจิทัลth
dc.title.alternativeCreativity strategies for second screen in digital television mediath
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2017.86


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record