ปัญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

Citation
พัชร หงสยาภรณ์ (2017). ปัญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6146.
View online Resources
Collections