การเปรียบเทียบการคัดเลือกตัวแบบการถดถอยแบบริดจ์ โดยใช้เกณฑ์ซีพีและสถิติทดสอบซีพี

Citation
ปวริศ มีบางไทร (2018). การเปรียบเทียบการคัดเลือกตัวแบบการถดถอยแบบริดจ์ โดยใช้เกณฑ์ซีพีและสถิติทดสอบซีพี. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6227.
View online Resources
Collections