สภาพชุมชนออนไลน์เกมและการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์

Citation
ศศิกานต์ วัชรวัฒนากุล (2024). สภาพชุมชนออนไลน์เกมและการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6722.
View online Resources