การใช้หม้อไอน้ำให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสะอาด กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครพิงค์

dc.contributor.advisorวิสาขา ภู่จินดา, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorชุตินาถ ทัศจันทร์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:26:56Z
dc.date.available2014-05-05T09:26:56Z
dc.date.issued2008th
dc.date.issuedBE2551th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008th
dc.description.abstractการศึกษานมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์แนวคิดเทคโนโลยีสะอาดมาใช้จัดการพลังงานจาก หม้อไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลในโรงพยาบาลนครพงค์และศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมมาใช้ ดําเนินการปรับปรุงหม้อไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การศึกษานี้ได้เก็บข้อมูลจากการสำรวจ สัมภาษณ์ การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด การวิเคราะห์สาเหตุของการด้อยประสทธิภาพ ในด้านประสิทธิภาพ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการประชุมระดมสมองและนำทางเลือกไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยมีทางเลือกในการปฏิบัติได้แก่การปรับปรุงการเผาไหม้ การซ่อมรอยรั่วของไอน้ำ และการควบคุม การโบล์วดาว์น ผลการดำเนินการตามทางเลือกพบว่า ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำเพิ่มจาก 78.59% เป็น 84.7% ใช้เชื้อเพลิงดีเซลลดลง 3,791 ลิตรตอเดอน สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย 113,750 บาทต่อ เดือน และมีของเสียจากหมอไอน้ำลดลง นอกจากนี่การจัดการที่ดี การสนับสนุนงบประมาณใน การดำเนินงาน และการได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของโรงพยาบาล ดังนั้น การปรับปรุงการ ใช้หม้อไอน้ำให้มีประสิทธภาพ ให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานth
dc.format.extent11, 144 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2011th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectโรงพยาบาลนครพิงค์th
dc.subject.lccTJ 288 ช44 2008th
dc.subject.otherหม้อไอน้ำth
dc.subject.otherเทคโนโลยีสะอาดth
dc.titleการใช้หม้อไอน้ำให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสะอาด กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครพิงค์th
dc.title.alternativeApplication of cleaner technology for efficiency utilization of boiler : a case study of Nakornping Hospitalth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.disciplineการจัดการสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b160904.pdf
Size:
8.98 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections