แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบสำเร็จรูปเอสเอพี โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

Citation
วีระเทพ ชลาดี (2016). แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบสำเร็จรูปเอสเอพี โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5286.
View online Resources
Collections