แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบสำเร็จรูปเอสเอพี โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

dc.contributor.advisorนิธินันท์ ธรรมากรนนท์th
dc.contributor.authorวีระเทพ ชลาดีth
dc.date.accessioned2021-10-07T04:01:25Z
dc.date.available2021-10-07T04:01:25Z
dc.date.issued2016th
dc.date.issuedBE2559th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วทม. (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559th
dc.description.abstractงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบสำเร็จรูปเอสเอพี โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดที่ ควรนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบสำเร็จรูปเอสเอพี ด้วยการประยุกต์ใช้ มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอในกลุ่มของวิศวกรรม โดยนำเอาแนวทางที่มีอยู่ในคุณลักษณะ 8 ด้าน ลำดับได้ดังนี้ด้านลักษณะในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์การ ด้านลักษณะของการมีส่วนร่วมที่ดี(Best Practice) ที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพี ด้านรูปแบบของการตรวจสอบการดำเนินงานทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาระบบ สารสนเทศเอสเอพี ด้านลักษณะของหลักการและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพี ใน ขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการใช้งานด้วยการประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ ด้านลักษณะของการบริหารจัดการการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพีที่ดีในขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขกระบวนการใช้งานด้วยการประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ ด้านลักษณะของกระบวนการพัฒนา ระบบสารสนเทศเอสเอพีที่ดี (Best Practice) ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพีในองค์การของท่าน ควรเน้นการพัฒนาไปในทิศทางใดเพื่อให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์การ และสุดท้ายด้านรูปแบบที่ เหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพีเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์การ และนำคุณลักษณะทั้ง 8 ด้าน ให้ผู้เชี่ยวชาญในองค์การที่ทำ การศึกษาแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสำเร็จรูประบบ SAPth
dc.format.extent93 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2016.155
dc.identifier.otherb195727th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5286th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.th
dc.subject.otherCapability maturity model (Computer software)th
dc.subject.otherเอเอสพี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)th
dc.subject.otherมาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอth
dc.subject.otherอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์th
dc.titleแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบสำเร็จรูปเอสเอพี โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์th
dc.title.alternativeThe guidelines for development process in SAP system by adapting CMMI standards in case study of the manufacturer of automotive partsth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b195727.pdf
Size:
1.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections