ผลกระทบของการส่งออก การลงทุนโดยตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศต่อการกระจายรายได้ของภาคครัวเรือนไทย

dc.contributor.advisorอนันต์ วัฒนกุลจรัสth
dc.contributor.authorกุลนิดา แวววรวีวงศ์th
dc.date.accessioned2019-10-30T09:26:12Z
dc.date.available2019-10-30T09:26:12Z
dc.date.issued2014th
dc.date.issuedBE2557th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557th
dc.description.abstractการส่งออก การลงทุนโดยตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศถือว่า เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพราะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นภาคผลิตให้มีการขยายตัวทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆในที่สุดดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของการส่งออก การลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศต่อการกระจายรายได้ของประเทศไทย โดยผลการศึกษาที่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำ กัดในการกระตุ้นการส่งออก การลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศที่จะส่งผลดีต่อทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันยิ่งขึ้นth
dc.description.abstractโดยวิธีการศึกษาได้ประยุกต์ใช้แบบจา ลองบัญชีเมตริกซ์สังคมทางการเงินปี 2551 ของประเทศไทยเป็นฐานข้อมูลหลัก ซึ่งประกอบด้วยภาคการผลิต 15 สาขา ปัจจัยการผลิต 3 ประเภทได้แก่ แรงงานนอกภาคเกษตร แรงงานในภาคเกษตรและปัจจัยทุน และกลุ่มครัวเรือน 5 กลุ่มตามระดับชั้นรายได้ ในส่วนของการวิเคราะห์แบบจำลองได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎี Leontief Fixed PriceMultiplier สำหรับการประมาณการผลกระทบที่เกิดขึ้นth
dc.description.abstractจากการศึกษาพบว่า การขยายตัวที่เท่ากันของทั้งการส่งออกการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศ จะส่งผลกระทบต่อการผลิตและการกระจายรายได้ที่แตกต่างกัน โดยการขยายตัวของการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศจะช่วยกระตุ้นการผลิตได้มากที่สุดแต่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้า ของการกระจายรายได้ระหว่างครัวเรือนสูงที่สุด ในทางตรงกันข้ามการขยายตัวของการส่งออกกลับช่วยกระตุ้นการผลิตได้น้อยที่สุดแต่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ระหว่างครัวเรือนที่เท่าเทียมกันมากที่สุด ส่วนการขยายตัวของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศจะมีผลกระทบต่อการผลิตและการกระจายรายได้ในระดับปานกลางth
dc.format.extent57th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb191059th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4656th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherการส่งออก -- ไทยth
dc.subject.otherการลงทุนth
dc.subject.otherการกระจายรายได้th
dc.titleผลกระทบของการส่งออก การลงทุนโดยตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศต่อการกระจายรายได้ของภาคครัวเรือนไทยth
dc.title.alternativeDistributional impacts of export, foreign direct investment (FDI) and foreign portfolio investment (FPI) in Thailandth
dc.typetext--thesis--master thesis
mods.genreThesis
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาการเศรษฐกิจth
thesis.degree.disciplineเศรษฐศาสตร์ธุรกิจth
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b191059.pdf
Size:
2.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
full text
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections