การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้อัลกอริธึมพันธุกรรม

dc.contributor.advisorโอม ศรนิล, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorอรรถวุฒิ ภิรมย์th
dc.date.accessioned2014-05-05T08:55:27Z
dc.date.available2014-05-05T08:55:27Z
dc.date.issued2010th
dc.date.issuedBE2553th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010th
dc.description.abstractเทคนิคในการพยากรณ์ราคาหุ้นโดยการเรียนรู้ราคาในอดีตที่ผ่านมา มีหลายวิธีที่จะบรรลุ เป้าหมาย เช่น Candlestick, Moving Average, Disparity Index, Psychological Line, Relative Strength และ On Balance Volume วิธีการเหล่านี้จะอยู่บนกฎพื้นฐานทัวไป ในการตัดสินใจ งานวิจัยนี้นำเสนอการสร้างกลยุทธ์ในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้อัลกอริธึม พันธุกรรมเพื่อสร้างกฎในการตัดสินใจด้วยตัวชี้วัดแยกเป็นรายตัว นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการรวม ผลลัพธ์การตัดสินใจจากตัวชี้วัดทั้งหมดด้วย Support Vector Machine ผลการทดลองด้วยหุ้น 4 รายการจาก 4 อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปรียบเทียบกับ รูปแบบซื้อวันแรกแล้วขายในวันสุดท้าย รูปแบบที่ใช้ Moving Average, Disparity Index, Psychological Line, Relative Strength และ On Balance Volume เพียงอย่างเดียวปรากฏวา ผลกำไรจากการลงทุนด้วยเทคนิค Moving Average โดยใช้ข้อมูลช่วงเวลา k วันที่ผานมา โดย k คือ พารามิเตอร์ที่แนะนำโดยอัลกอริธึมพันธุกรรม ให้ค่าเฉลี่ยของผลกำไร มาก ที่สุด คือ 73.67 % ของจำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนทั้งหมดth
dc.format.extent10, 40 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2010.94
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/541th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccQA 76.9 .A43 อ17 2010th
dc.subject.otherจีเนติกอัลกอริทึมth
dc.subject.otherหุ้นและการเล่นหุ้น -- ระเบียบวิธีทางสถิติth
dc.subject.otherการทำนายราคาหลักทรัพย์th
dc.titleการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้อัลกอริธึมพันธุกรรมth
dc.title.alternativeStock trading strategy generation using genetic algorithmsth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b170382.pdf
Size:
950.04 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections