กลวิธีการแปลคำว่า "ต้อง" เป็นภาษาญี่ปุ่น และ"なければならない" เป็นภาษาไทย

Citation
กรรณิกา จิตรโสภา (2019). กลวิธีการแปลคำว่า "ต้อง" เป็นภาษาญี่ปุ่น และ"なければならない" เป็นภาษาไทย. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5244.
View online Resources
Collections