ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่อยูทูบ

Citation
อาสภา รัตนมุ่งเมฆา (2015). ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่อยูทูบ. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5430.
View online Resources
Collections