ปัญหาทางกฎหมายในงานดนตรีกรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ศึกษากรณีการเรียบเรียงเพลงขึ้นใหม่

Citation
อัจฉริยาพร ชัยชนะ (2016). ปัญหาทางกฎหมายในงานดนตรีกรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ศึกษากรณีการเรียบเรียงเพลงขึ้นใหม่. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5473.
View online Resources
Collections