การแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยวตามการรับรู้ ความคาดหวังและพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

Citation
อุณากุล อภิวนัสบดี (2020). การแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยวตามการรับรู้ ความคาดหวังและพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5568.
View online Resources
Collections