พลวัตการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐานทุนทางสังคมในชุมชนคลองทะเล จังหวัดพังงา

Citation
ธีระพงษ์ วงษ์นา (2017). พลวัตการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐานทุนทางสังคมในชุมชนคลองทะเล จังหวัดพังงา. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6107.
View online Resources
Collections