กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาล:กรณีศึกษา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

Citation
พิเชฐ สมบัติศิริ (2020). กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาล:กรณีศึกษา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5102.
View online Resources
Collections