ปัญหาทางกฎหมายในการกำหนดฐานภาษีและอัตราภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558

Citation
ธรรมนิจ เพ็ชรจำรัส (2018). ปัญหาทางกฎหมายในการกำหนดฐานภาษีและอัตราภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6410.
View online Resources
Collections