กลวิธีการสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์นอกกระแสของประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์

Citation
สรัสนันท์ คำดีบุญ (2016). กลวิธีการสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์นอกกระแสของประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5267.
View online Resources
Collections