การประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลักสูตร 44 วัน) : ศึกษากรณีศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรณา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน

Citation
ลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา (2016). การประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลักสูตร 44 วัน) : ศึกษากรณีศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรณา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5298.
View online Resources
Collections