การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณโดยฝ่ายนิติบัญญัติ

Citation
ยุทธนา สาโยชนกร (2013). การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณโดยฝ่ายนิติบัญญัติ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/728.
View online Resources
Collections